Innsamling av dine personopplysninger

For å kunne anvende visse funksjoner på web-området OSTFOLDMUSIKK.NO må du opprette en OSTFOLDMUSIKK.NO konto. Når du oppretter en OSTFOLDMUSIKK.NO konto vil vi etterspørre visse typer informasjon, inklusive din e-post adresse. Om du velger å foreta kjøp av varer på OSTFOLDMUSIKK.NO etterspør vi all informasjon som er nødvendig for fakturering og leveranse. Informasjon som innhentes via OSTFOLDMUSIKK.NO kan komme til å bli kombinert med informasjon som er ervervet fra andre tjenester på web-området OSTFOLDMUSIKK.NO og fra andre foretak.

På OSTFOLDMUSIKK.NO merker vi oss hvordan du navigerer, hvilke web-sider du besøker og andre aktiviteter på web-området, for å avgjøre hvilke deler av OSTFOLDMUSIKK.NO som er mest populære. Denne informasjonen kan også bli benyttet til å levere spesialtilpasset innhold og tilbud til besøkende når navigeringen tilsier at de kan være interesserte i ett spesifikt område.

OSTFOLDMUSIKK.NO samler inn visse typer informasjon om ditt operativsystem og din nettleser, for å kunne øke tilgjengeligheten og servicegraden i forbindelse med den tekniske utviklingen når du besøker web-området. Denne informasjonen kan inkludere: Din IP-adresse, type nettleser (browser), domenenavn, antall besøk, populære søk og referanser fra andre web-områder. Informasjonen brukes av OSTFOLDMUSIKK.NO for å utføre de tjenester som finnes på web-området, for å opprettholde tjenestenes kvalitet og for å kunne generere generell statistikk om bruken av web-området OSTFOLDMUSIKK.NO.

Bruk av dine personlige opplysninger

OSTFOLDMUSIKK.NO samler inn og anvender dine personlige opplysninger for å kunne betjene web-området OSTFOLDMUSIKK.NO og for å kunne levere de tjenester du etterspør. Som eksempel bruker vi din e-post adresse for å kunne oversende servicerelaterte beskjeder til deg, og de nyhetsskriv, markedsføringstjenester og reklametilbud som du har etterspurt. Jfr. beskrivelsen nedenfor, kan du selv velge hvorvidt du ønsker å motta nyhetsskriv, markedsføringstjenester og reklametilbud eller ei, men visse servicerelaterte beskjeder, som f.eks. informasjon om ordrestatus, betalinger o.l. anses å utgjøre en vesentlig del av tjenesten.


I kassen etterspør KLARNA ditt personnummer for å kunne utføre en kredittsjekk.

Vi anvender din geografiske tilhøringhet for å fastslå hvilke typer lokalt tilpasset informasjon OSTFOLDMUSIKK.NO skal utvikle for sine kunder.Med de unntak som er spesifisert nedenfor, vil ikke de personlige opplysningene du oppgir til OSTFOLDMUSIKK.NO videreføres utenfor OSTFOLDMUSIKK.NO, til våre datterselskap eller nærstående selskap, uten ditt samtykke.

Web-området OSTFOLDMUSIKK.NO kan komme til å måtte oppgi dine personlige opplysninger hvis loven krever det, eller hvis OSTFOLDMUSIKK.NO i god tro finner dette nødvendig for å (a) følge forordninger i loven eller rette seg etter rettslige prosesser som blir meddelt OSTFOLDMUSIKK.NO eller web-området OSTFOLDMUSIKK.NO, (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom tilhørende OSTFOLDMUSIKK.NO og web-området OSTFOLDMUSIKK.NO, eller (c) handle under kritiske omstendigheter for å beskytte sikkerheten til brukere av OSTFOLDMUSIKK.NOs tjenester, web-områder eller publikum.

Personlige opplysninger som er samlet på OSTFOLDMUSIKK.NO, kan lagres og behandles i EU eller i et hvilket som helst land der OSTFOLDMUSIKK.NO har sin virksomhet.

Kontroll over dine personopplysninger

Du kan velge å stoppe nyhetsbrev via e-post ved å klikke på en lenke nederst i nyhetsbrevet.

OSTFOLDMUSIKK.NO kan komme til å med jevne mellomrom sende ut e-post som informerer deg om teknisk service, informasjon om din konto og ordrestatus eller nyheter om endringer og oppdateringen på web-området.

Sikkerhet for personlige opplysninger

OSTFOLDMUSIKK.NO er opptatt av å beskytte de personlige opplysningene dine. Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å beskytte de personlige opplysningene fra uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi lagrer for eksempel de personlige opplysningene du oppgir, på datasystemer med begrenset tilgang, og som er plassert i kontrollerte anlegg. Når vi sender særdeles konfidensielle opplysninger (for eksempel kredittkortnummer) over Internett, beskytter vi dem ved hjelp av kryptering, ved bruk av SSL-protokollen (Secure Socket Layer). OSTFOLDMUSIKK.NO lagrer aldri ditt kredittkortnummer.

Misbruk av din brukerkonto

Ved forsøk på bedrageri eller annet misbruk av tjenester hos OSTFOLDMUSIKK.NO, forbeholder OSTFOLDMUSIKK.NO seg retten til å nekte personer og foretak adgang til web-området OSTFOLDMUSIKK.NO og de tjenester OSTFOLDMUSIKK.NO tilbyr både på OSTFOLDMUSIKK.NO, via tjenester på andre web-områder og i andre medier, som tilbud i aviser, radio, på TV, etc. Om ikke utestengelsen fra de nevnte tjenester respekteres vil OSTFOLDMUSIKK.NO gå til rettslige skritt.


Bruk av informasjonskapsler (”cookies”)

Dette web-området bruker informasjonskapsler (”cookies”) for å hjelpe deg tilpasse Internett-opplevelsen til dine personlige behov, og midlertidige informasjonskapsler (”session cookies”) for å håndtere ditt besøk på OSTFOLDMUSIKK.NO, som f.eks. innholdet i din handlekurv, hvilke sider du kommer til ved bruk av lenker, etc. En informasjonskapsel er en tekstfil som en webserver lagrer på harddisken din. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller plassere virus på datamaskinen din. Informasjonskapsler er bare beregnet på deg og kan bare leses av en webserver i det domenet som utstedte informasjonskapselen. Et av de viktigste formålene med informasjonskapsler er at det er en funksjon som skal være tidsbesparende. Hvis du for eksempel har gått inn igjen til en spesifikk side på OSTFOLDMUSIKK.NO vil informasjonskapselen gi siden et personlig preg. Du kan godta og avslå informasjonskapsler. De fleste weblesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingene slik at informasjonskapsler avslås, hvis du foretrekker det. Om du velger å tillate informasjonskapsler kan du også velge å bli automatisk innlogget på OSTFOLDMUSIKK.NO.

Hvis du velger å avslå informasjonskapsler, kan det hende du ikke får fullt utbytte av de interaktive funksjonene på OSTFOLDMUSIKK.NO eller andre web-områder du besøker. Midlertidige informasjonskapsler slettes fra din harddisk umiddelbart når alle nettleservinduer lukkes, og hvis du stenger av funksjonen også for midlertidige informasjonskapsler vil du ikke kunne gjennomføre en handel, logge inn eller bruke andre typer tjenester på OSTFOLDMUSIKK.NO.

OBS! Visse programvarepakker til brannvegg (”firewall”) stenger for informasjonskapsler, og disse må konfigureres manuelt for at OSTFOLDMUSIKK.NO skal fungere som ønsket.

Endring av erklæring

OSTFOLDMUSIKK.NO vil nå og da oppdatere denne personvernerklæringen slik at den gjenspeiler tilbakemeldinger fra selskap og kunder. Når vi legger inn endringer i erklæringen, vil datoen bli endret under ”sist oppdatert” øverst på den første siden av erklæringen. Hvis det er vesentlige endringer i erklæringen eller i hvordan OSTFOLDMUSIKK.NO vil bruke dine personlige opplysninger, vil OSTFOLDMUSIKK.NO legge informasjon om slike endringer på en lett synlig plass. Vi oppfordrer deg til regelmessig å se gjennom denne erklæringen for å holde deg informert om hvordan OSTFOLDMUSIKK.NO beskytter opplysningene dine.